Dags för en modern
hälsopartner?

Om Arenakoncernen Hälsa

Proaktiv företagshälsa med digitala verktyg

Arenakoncernen Hälsa tar ett helheltsperspektiv på hälsoarbetet. Vi kan bland annat stötta med en effektiv och digital sjuk- och friskvårdstjänst genom vår samarbetspartner Qurants hälsoportal. Vi hjälper företag och personalansvariga att få fram relevant hälsostatistik som ger en tydlig bild av hur medarbetarna mår och en översikt över hela företagets hälsostatus. Denna fakta utgör en bra grund och ger företaget de rätta verktygen för att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede och möjlighet att arbeta proaktivt med hälsofrämjande insatser. Klicka här för att läsa mer om hälsoportalen!

Aktiva medarbetare skapar friska arbetsplatser

Vi på Arenakoncernen tar ytterligare kliv framåt i vår satsning inom hälsa och hälsopromotion. Vi vågar utmana den traditionella företagshälsovården genom att skapa ett fokusområde där alla våra bolag tillsammans med Qurant levererar en Modern Företagshälsa som har tjänster inom vård, rehab, omställning, arbetsmiljö, hälsa och friskvård. Tillsammans är vi Arenakoncernen Hälsa.

Kontakt

Ta ett nytt grepp om hälsoarbetet på din arbetsplats!

Kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans kan rusta dina medarbetare att klara av dagens och morgondagens utmaningar.